Kínálatunkban jelenleg 1785 db termék található!

Vásárlási információk

Vásárlás

Az oldalon megadott árak az érvényben lévő ÁFA összegét nem tartalmazzák. Az árak Euro-ban vannak feltüntetve, azonban a valuta váltó segítségével lehetősége nyílik az árak Forintban történő megjelenítésére is. Az átváltás a Yahoo Financial API segítségével történik. A rendelések során mindig az Euro árak az irányadóak.

A vásárlás nem regisztrációhoz kötött, azonban célszerű regisztrálni, így később néhány kattintással feladhatja megrendelését. A regisztráció során megadott adatok bármikor megváltoztathatók. Bejelentkezés után megtekintheti korábbi rendeléseit és azok aktuális státuszát. Az egyes termékeket a „Kosárba” gombra kattintva helyezheti kosarába. A kosár tartalmát az oldalon folyamatosan nyomon tudja követni. Ha összeállította megrendelését jobboldalt felül a "Kosár megnyitása" gombra kattintva láthatja kosarának teljes tartalmát. A "Rendelés feladása" pontra kattintva kezdheti meg rendelése feladását melynek során a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatokat kell megadnia. Ha minden adatot megadott, kiválasztotta a szállítás módját akkor a „Megrendelés elküldése” gombra kattintva véglegesítheti megrendelését. Az Üzemeltető semminemű felelősséget nem vállal a hibás adatokból eredő téves teljesítésért.

Fizetés, szállítás

Megrendelés után a rendelés visszaigazolása emailben történik. A rendelést követően, kollégánk ellenőrzi, hogy a termék(ek) elérhetők-e a raktárban. Általában 1 munkanapon belül visszaigazolást és információkat küld a fizetés és szállítás módjáról és határidejéről. Az áruházban megrendelt termékeket DPD futár segítségével juttatjuk el Önnek. A szállítás díja € 100 összértékű vásárlás felett ingyenes, az alatt pedig € 4.5 költséget jelent. A szállítás díja (amennyiben nem ingyenes) a rendelés feladása során autómatikusan hozzáadódik a fizetendő végösszeghez. A megrendelet termékeket személyesen, Akkreditált Laborunkban is átveheti.

Garanciális feltételek

Az Kalilab Kft. az általa forgalmazott Mitutoyo termékekre 12 hónap gyártói garanciát vállal. A jótállási idő ettől abban az esetben térhet el, ha a termék gyártója hosszabb garanciaidőt határoz meg. A garanciaidő a termék vevő részére történő átadása napján kezdődik. A garanciális igény a számlával érvényesíthető, jótállási jegyként a számla szolgál. Az eladó jótállási felelősségére a Ptk-ban és a tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22) sz. Kormányrendeletben foglaltak az irányadók.

Reklamáció

Reklamáció esetén az áru visszaküldésére előzetes egyeztetést követően kerülhet sor. A reklamációt csak a számla felmutatása mellett tudjuk vizsgálni. Jogos reklamáció esetén a számla ellenében a termék árát visszatérítjük, vagy kérésére a terméket kicseréljük, adott esetben kedvezményt biztosítunk. Minden reklamációhoz való jog legfeljebb a vásárlástól számított 6 hónapig, ill. a jótállási idő végéig érvényes. Minden olyan hiba esetén, amely a használati utasítás be nem tartásából ered, a reklamáció nem tekinthető elfogadottnak.

Elállás

Megrendelése során Ön élhet a 17/1999. Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Ön a szerződéstől, az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat. Ebben az esetben az Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Egyedi, nehezen értékesíthető termék esetében, ha a terméket kizárólag a Vevő rendelésére szerzi be az Eladó, a rendelés visszamondása után a beszerzés, szállítás költségét követelheti a Vevőtől.

Kapcsolódó jogszabályok, rendeletek megtekintése itt. Internetes vásárlással kapcsolatos tanácsok itt.

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

1. A Szabályzat célja

A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Kalilab Méréstechnikai és Szolgáltató Kft. (székhely: 2146 Mogyoród, Szadai út 5., cégjegyzékszám: 13-09-214691, nyilvántartó hatóság: Fővárosi Bíróság mint cégbíróság, adószám: 27402072-2-13) által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikáját.

2. Az adatkezelő megnevezése

  • Név: Kalilab Méréstechnikai és Szolgáltató Kft.
  • Székhely és levelezési cím: 2146 Mogyoród, Szadai út 5.
  • Telefonszám: +36 20 491-55-95
  • Email cím: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

3. A kezelt személyes adatok köre

Regisztráció. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat: felhasználónév, saját e-mail cím, jelszó, számlázási cím (számlázási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), szállítási cím (szállítási név, utcanév, házszám, település, irányítószám), telefonszám.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: a felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő fér hozzá.

A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a látogató számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz.

Alkalmazott cookie-k:

  • Analitika, követés cookie
  • Webhelyen keresztüli követés
  • Bejelentkezési, felhasználó azonosító session cookie

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben hogyan lehet letiltani a cookie-kat, hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

4. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az adatkezelésre a www.mitutoyowebaruhaz.hu internetes oldalon (a továbbiakban: Weboldal) található internetes tartalmak felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során közölt személyes adataik felhasználásra kerüljenek. Az adatkezelés jogalapja az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. (Infotv.) 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Weboldal használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

Az adatkezelés célja a Weboldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása. A Szolgáltató a felhasználó által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a megrendelés teljesítése és az esetlegesen létrejövő szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.

Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztikakészítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használja illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Az adatkezelés időtartama

A regisztráció során kötelezően megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció Felhasználó általi törlésére, valamint Szolgáltató általi törlésére bármikor, az Általános Szerződési Feltételekben (a továbbiakban: ÁSZF) rögzített esetben és módon kerülhet sor.

A naplózott adatokat a rendszer – az utolsó látogatás dátumának kivételével, amelyet automatikusan felülír – a naplózás időpontjától számított 6 hónapig tárolja.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a Weboldalon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

6. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás

Az adatokat elsődlegesen Szolgáltató illetve Szolgáltató belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Szolgáltató adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, fuvarozó vállalat, könyvelő) vehet igénybe. Szolgáltató az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

A fentieken túl a Felhasználóra vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve a Felhasználó hozzájárulása alapján kerülhet sor.

7. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Szolgáltató által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat az ÁSZF-ben meghatározott módon. Felhasználó jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

Szolgáltató a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

Az érintett a jogait az alábbi elérhetőségeken gyakorolhatja:

  • Levelezési cím: Kalilab Méréstechniaki és Szolgáltató Kft., 2146 Mogyoród, Szadai út 5.
  • E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel .a Szolgáltató munkatársához fordulhat a 7.3. pontban elérhetőségeken keresztül.

A felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Egyes adatait a Felhasználó a Weboldalon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

A Felhasználó az Infotv.,valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, továbbá Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C) fordulhat az adatkezelő adatkezelési gyakorlatával kapcsolatban felmerült panasza esetén.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

8. E-mail címek felhasználása

A Szolgáltató kiemelt figyelmet fordít az általa kezelt elektronikus levélcímek felhasználásnak jogszerűségére, így azokat csak az alábbiakban meghatározott módon használja fel (tájékoztató vagy reklám) e-mail küldésére.

Az e-mail címek kezelése elsősorban a Felhasználó azonosítását, a megrendelések teljesítése, szolgáltatások igénybe vétele során a kapcsolattartást szolgálja, így elsősorban ennek érdekében kerül sor e-mail küldésére.

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások vagy az ÁSZF változása esetén a változásokra vonatkozó, valamint a Szolgáltató egyéb hasonló szolgáltatásaira vonatkozó tájékoztatást a Szolgáltató bizonyos esetekben elektronikus formában, e-mailben juttatja el az érintettek részére. Az ilyen "értesítési listáról" nem lehet leiratkozni, ezen értesítéseket azonban a Szolgáltató nem használja reklámozási célra.

A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket a Szolgáltató csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld. A Felhasználó bármikor leiratkozhat a hírlevélről, a hírlevél alján elhelyezett link segítségével.

9. Egyéb rendelkezések

Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot a Felhasználókelőzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően a Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

Jogi közlemény

Az mitutoyowebaruhaz.hu weboldalt a Kalilab Méréstechnikai és Szolgáltató Kft. működteti. CÉGADATOK

Cégünk mérőeszközök akkreditált kalibrálásával, mérőeszköz forgalmazással, szervizeléssel és mérőeszköz felügyelettel áll partnerei rendelkezésére. Az oldal használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja a fentiekben meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. Az oldal használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet.

A termék illusztrációk nem kötelező érvényűek. A termékek leírása, illetve paraméterei csak akkor kötelező érvényűek, ha arról kifejezetten külön megállapodás készül.

SZŰRŐ MUTATÁS/ELREJTÉS

+36-20-491-5595
Ügyfélszolgálat H-P: 8:00-16:00